Turneringar-subvention

Subvention av turneringar

Som ett led att fortsätta utveckla LBAC:s spelare har styrelsen beslutat om ett subventioneringssystem för spelare som tävlar för klubben. Anledningen till detta är att styrelsen tror att hela klubben kommer gagnas av att fler tävlar, då man utvecklas av att möta motstånd som spelar på andra sätt/högre nivå. Den möjligheten är begränsad så länge man spelar inom klubben. Spelare som tävlar för klubben bidrar dessutom till att fler beachvolleyspelare runt om i landet får reda på att LBAC och Beach Arena i Linköping finns. För år 2018 gäller:

  • Klubben står för 50 % av anmälningsavgiften för medlemmarnas första tävling (125 kr/person oftast då Open-turneringar brukar kosta 250 kr/person)
  • Efter 5 genomförda tävlingar står klubben för 50 % av alla anmälningsavgifter, minst upp till 1000 kr/person. Om beloppet blir mer än 1000 kr beror på hur många som söker och hur klubbens ekonomi ser ut
  • För medlemmar som tävlar i SM står klubben för halva anmälningsavgiften
  • Ungdomar kan ansöka om stöd för turneringar men också för träningsläger, i första hand upp till 1000 kr/person men vid utrymme i budgeten kan ett större belopp betalas ut

Pengarna kommer att betalas ut i december 2018 då styrelsen vet hur mycket pengar klubben har till förfogande. Ansökningsperioden för subventionen kommer vara i november. Tills dess är det bra att spara datum för turneringarna/träningslägret samt kvitto om sådant finns.